2η Αναθεώρηση Ακαδ. Ημερολογίου 2022-2023

2η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο 2022-2023

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

  • Μαθήματα

Έναρξη Μαθημάτων:                                                       Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Τελευταία ημέρα μαθημάτων

πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων:                     Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Επανέναρξη μαθημάτων:                                              Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023

Λήξη Μαθημάτων:                                                           Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023

Λήξη Μαθημάτων:                                                           Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023

  • Δηλώσεις μαθημάτων:                                             από Δευτέρα 24 Οκτωβρίου έως και   Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022

  • Εξαμηνιαίες Εξετάσεις Περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023

Έναρξη Εξετάσεων:                                                          Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Πέρας Εξετάσεων:                                                            Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:                               μέχρι Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Έναρξη Εξετάσεων:                                                          Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Πέρας Εξετάσεων:                                                            Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:                               μέχρι Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023

  • Αργίες

Εορτασμός Επετείου 28ης Οκτωβρίου, Παρασκευή  28 Οκτωβρίου 2022

Επέτειος Πολυτεχνείου, Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Θεοφάνεια, Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2023

Τριών Ιεραρχών, Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Εαρινό Εξάμηνο

  • Μαθήματα

Έναρξη Μαθημάτων:                                                       Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023

Έναρξη Μαθημάτων:                                                       Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

Τελευταία ημέρα μαθημάτων

πριν τις διακοπές του Πάσχα:                                       Παρασκευή 7 Απριλίου 2023

Επανέναρξη μαθημάτων:                                              Δευτέρα 24 Απριλίου 2023
Λήξη Μαθημάτων:                                                            Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Λήξη Μαθημάτων:                                                            Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

  • Δηλώσεις μαθημάτων:                                             από Δευτέρα 6 Μαρτίου έως και Κυριακή 26 Μαρτίου 2023

από Τρίτη 28  Φεβρουαρίου έως και Κυριακή 19 Μαρτίου 2023

  • Εξαμηνιαίες Εξετάσεις Περιόδου Ιουνίου 2023

Έναρξη Εξετάσεων:                                                           Τρίτη 6  Ιουνίου 2023

Πέρας Εξετάσεων:                                                             Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:                               μέχρι Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

Έναρξη Εξετάσεων:                                                           Δευτέρα 29  Μαΐου 2023
Πέρας Εξετάσεων:                                                             Παρασκευή 23 Ιουνίου 2023
Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων:                               μέχρι Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

  • Αργίες

Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023

Πρωτομαγιά, Δευτέρα 1 Μαΐου 2023

Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Επαναληπτικές Εξετάσεις Περιόδου Σεπτεμβρίου 2023

Έναρξη Εξετάσεων:                                                          Δευτέρα 28 Αυγούστου 2023
Πέρας Εξετάσεων:                                                            Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση Βαθμών Εξετάσεων

Περιόδου Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2023:             μέχρι Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023