Ανακοίνωση για "Στοχαστικές Διαδικασίες Ι"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι το μάθημα «Στοχαστικές Διαδικασίες Ι»  δεν θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία την Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022  στην αίθουσα Α23 και ώρα 13:00-15:00, αλλά διαδικτυακά την ίδια ώρα και ημέρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στο e-class του μαθήματος. Ο τίτλος του μαθήματος στο e-class αναφέρεται Στοχαστικές Ανελίξεις αντί Στοχαστικές Διαδικασίες Ι.

                                                                                                                        Εκ της Γραμματείας

30/9/2022