Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του κύριου Γκίνη Ιωάννη, με τίτλο "Γεωμετρικές Μέθοδοι στην Ανάλυση Δεδομένων" θα πραγματοποιηθεί την Δεύτερα 12/7/2021 και ώρα 12:00 διαδικτυακά, σε αυτό το link.