Ημερίδα Διδακτορικών Φοιτητών

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΟΠΑ

AUEB STATS – PhD DAY

Η φετινή ημερίδα Διδακτορικού Προγράμματος Στατιστικής θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17.00-20.45.

Οργανωτική Επιτροπή: Α. Λειβαδά, Ξ. Πεντελή

Υπεύθυνη Τεχνικής Υποστήριξης: Τ. Μίχου

TEAMS code: 0p561tl 

Πρόγραμμα Ημερίδας

KOINH ΑΙΘΟΥΣΑ (link)

17.00-17.30: Χαιρετισμοί 

  • Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής, Καθηγητής Ι. Ντζούφρας
  • Κ. Καλογερόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Department of Statistics, London School of Economics (Διδάκτορας Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ)
  • Κ. Ορφανογιαννάκη, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας, Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (Διδάκτορας Τμήματος Στατιστικής ΟΠΑ)
     

Συνεδρία I : Statistics & Probability

17.30-17.40: Π. Μπαρμπουνάκης “Statistical Issues in Modelling SARS-COV2 Transmission” 
17.40-17.50: Κ. Μπουραζάς “Multivariate Self-Starting Shiryaev (M3S)”
17.50-18.00: Φ. Πανάγου “Composite Likelihood Concept and Sampling for Count Data”
18.00-18.10:  Ε. Λουλούδης “Spatio-Temporal Stochastic Analysis for Seismic Risk”
18.10-18.20: Κ. Γεωργίου “Stochastic Processes and Applications in Credit Risk”

18.20-18.30: Συζήτηση
 

18.30-18.35: Σύντομο διάλειμμα

18.35: Έναρξη Παράλληλων Συνεδριών

ΑΙΘΟΥΣΑ A (link)

(Applied Probability Methods & Statistical Methodology)

Συνεδρία ΙIa: Applied Probability Methods & Statistical Methodology

18.35-18.45: Ε. Μπουγιουκλή “Large Deviations for the Time to Exit from a Stochastic Boundary”

18.45-18.55: Γ. Μακάτης “Processes with Levy Marginals and Ornstein-Uhlenbeck Correlation Structure”
18.55-19.05:  Δ. Πινότση “Queuing Models and Diffusion Approximations in Production Systems”

19.05-19.15: Ε. Δεμερτζή “Control Charts for Two Versions of the Two-Parameter Lindley Distribution”

19.15-19.25: Θ. Περδίκης “EWMA-Type Chart Based on Signed Ranks with Exact Run Length Properties”

19.25-19.35: Συζήτηση

19.35-19.45: Σύντομο διάλειμμα

Συνεδρία ΙIb: Statistical Methodology

19.45-19.55: Π. Ζυγούρα “Contributions and Innovations to Clinical Trials Designs”

19.55-20.05: Φ. Τασούλη “Limited Information & Pairwise Likelihood Estimation of Mixed Latent Variable Models”

20.05-20.15: Π. Τσαμτσακίρη “A Flexible Trivariate Poisson Integer-Valued GARCH Model”

20.15-20.25: Κ. Μπισιώτης “Control Charts and Affine Term Structure Models”

20.25-20.35: Α. Μπάλης “Optimal Dynamic Pricing of Airline Tickets and Hotel Rooms Under Random Arrivals of Customers”

20.35-20.45: Συζήτηση & Σύνοψη Ημερίδας

ΑΙΘΟΥΣΑ Β (link)

(Bayesian Inference & Insurance, Credit Risk)

Συνεδρία ΙΙIa: Bayesian Inference

18.35-18.45: Α. Κεκεμπάνος “Bayesian Model-based Clustering for Dynamic Count Networks”

18.45-18.55: Α. Αψεμίδης “Bayesian Evidence Synthesis for COVID19 Modeling”
18.55-19.05:  Η. Λερίου “Bayesian Modeling of Goal Arrival Times”

19.05-19.15: Κ. Ματζοράκης “Posterior Predictive Diagnostics”

19.15-19.25: Φ. Λαμπρινάκου “AR(1) Model Based Estimations of Discrete High Frequency Data”

19.25-19.35: Συζήτηση
 

19.35-19.45: Σύντομο διάλειμμα

Συνεδρία ΙΙΙb: Bayesian Inference & Insurance, Credit Risk

19.45-19.55: Μ. Κονδάκης “Bayesian Inference for Certain Types of Non-Linear Ecological Models”

19.55-20.05: Ε. Κρουστάλλης “Multivariate Models and Reserving”

20.05-20.15: Π. Καρδιασμένος “Towards a Pan-European Pension System”

20.15-20.25: Κ. Σταθόπουλος “Εξήγηση της παραγωγής ασφαλίστρων, η περίπτωση της Ελλάδας 1992-2018”

20.25-20.35: Συζήτηση & Σύνοψη Ημερίδας

Οδηγίες Σύνδεσης:

Η ημερίδα θα διεξαχθεί διαδικτυακά μέσω στης πλατφόρμας MS Teams.

Ομάδα: «PhD Τμήμα Στατιστικής» (team code: 0p561tl)

Όσοι συμμετέχοντες διαθέτουν λογαριασμούς "AUEB" μπορούν να συνδεθούν στο MS Teams με τους ιδρυματικούς τους λογαριασμούς και να προσθέσουν την ομάδα «PhD Τμήμα Στατιστικής» στις ομάδες τους. Οι συμμετέχοντες που δεν διαθέτουν λογαριασμούς "AUEB"  μπορούν να συνδεθούν ακολουθώντας τους παραπάνω συνδέσμους.