Εκδήλωση Παρουσίασης Κατευθύνσεων

12 Μαρτίου 2012
Ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των κατευθύνσεων του Τμήματος από τους διδάσκοντες, στην αίθουσα Α23 της πτέρυγας Αντωνιάδου στις 15:00

Την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012, 15:00 στην Αίθουσα Α23 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση παρουσίασης των Κατευθύνσεων Σπουδών του Τμήματος από τους διδάσκοντες. Συγκεκριμένα οι κατευθύνσεις που θα παρουσιαστούν είναι:

  1. Διοικητική των Επιχειρήσεων
  2. Πληροφοριακά Συστήματα και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
  3. Στρατηγική και Ανθρώπινοι Πόροι
  4. Εφοδιαστική Αλυσίδα και Πωλήσεις
  5. Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση

Καθώς και το Μάθημα «Αγγλική Γλώσσα VI – Επιχειρησιακή Ορολογία».