Πιστοποίηση EFQM του Μεταπτυχιακού του Τμήματος

Tο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) πιστοποιήθηκε πρόσφατα στο 1ο επίπεδο της Πιστοποίησης "EFQM Levels of Excellence – Committed to Excellence" που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).

Το Μεταπτυχιακό αξιολογήθηκε για 3 projects: (1) τη δημιουργία προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, (2) τη συνεργασία με τη SAS για τη δημιουργία Joint Certificate σε Business Intelligence and Data Mining, (3) τη δημιουργία Προγράμματος Μερικής Φοίτησης.

Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την προσήλωση του Προγράμματος στις αρχές της ποιότητας που υπαγορεύονται από το μοντέλο EFQM, την οργανωμένη διαδικασία βελτίωσης των υπηρεσιών με χρήση KPI’s και ποσοτικοποιημένων μεθόδων καθώς και τη συστηματική αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών.

To Μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία είναι το τρίτο μόλις Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μεταξύ των 700 Μεταπτυχιακών που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχει λάβει την Πιστοποίηση EFQM από την ΕΕΔΕ για τη δέσμευσή του στην ποιότητα και την αριστεία.