Πρακτική Άσκηση Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η Πρακτική Άσκηση του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 με τη συμμετοχή 125 φοιτητών.

Στο χειμερινό εξάμηνο οι εταιρείες πρόσφεραν 149 θέσεις για 32 φοιτητές και στο εαρινό εξάμηνο οι εταιρείες πρόσφεραν 152 θέσεις για 93 φοιτητές. Κερδισμένοι είναι οι φοιτητές που έχουν τη δυνατότητα επιλογής από μεγάλο αριθμό προσφερόμενων θέσεων.

Με βάση τα στοιχεία των Ερωτηματολογίων που δίνονται προς συμπλήρωση στους φοιτητές προκειμένου να αξιολογήσουν το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές εμφανίζονται πολύ ικανοποιημένοι, και μάλιστα με ποσοστό μεγαλύτερο από 90%, τόσο από την εταιρεία/φορέα που εκπόνησαν την Πρακτική τους Άσκηση όσο και από τη συνεργασία τους με τον ακαδημαϊκό επόπτη.

Αξίζει να τονιστεί ότι η επεξεργασία του Ερωτηματολογίου του Εαρινού εξαμήνου 2016 ανέδειξε για πρώτη φορά τη μετατροπή της Πρακτικής Άσκησης σε θέση πλήρους απασχόλησης για το 42% των φοιτητών του Τμήματος.