Αιτήσεις Ορκωμοσίας Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούνται οι φοιτητές που τελείωσαν με τα μαθήματά τους τον Σεπτέμβριο 2018 και ΔΕΝ έχουν υποβάλλει αίτηση ορκωμοσίας, να προσέλθουν στη γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (παράβολο και ακαδημαϊκή ταυτότητα) και να την υποβάλουν το αργότερο μέχρι 30/11/2018.

Από τη Γραμματεία