Αιτήσεις ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Δείτε το Δελτίο Τύπου για τις αιτήσεις της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς (2019-2020) για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση.