Δημοσιεύσεις Προπτυχιακών Φοιτητών

Παρά το νεαρό της ηλικίας τους αρκετοί προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος έχουν την δυνατότητα να ασχοληθούν με σοβαρά ερευνητικά θέματα στα εργαστήρια του Τμήματος στα πλαίσια των μαθημάτων του τετάρτου έτους. Σε κάποιες περιπτώσεις τα ερευνητικά αποτελέσματα είναι υψηλής ποιότητας ώστε δημοσιεύονται σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων όπως για παράδειγμα:

 • Liargkovas, G. Papadopoulou, A., Kotti, Z., Spinellis, D. (2021), Software Engineering Education Knowledge versus Industrial Needs (2.0) [Data set],  Zenodo. (doi: 10.5281/zenodo.5055546). Η εργασία έγινε δεκτή και στο περιοδικό IEEE Transactions on Education (ToE).
 • Chioteli, E., Batas, I., Spinellis, D. (2019), Does Unit-Tested Code Crash? A Case Study of Eclipse. (doi:10.5281/zenodo.2546790).
 • Η επιστημονική εργασία που εκπόνησε ο κος Αλεξανδρος Λάττας σε συνεργασία με τον Καθ. Διομήδη Σπινέλλη με τίτλο "Echoes from Space: Grouping Commands with Large-Scale Telemetry Data" έγινε δεκτή για δημοσίευση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο ICSE-SEIP '18: 40th International Conference on Software Engineering: Software Engineering in Practice Track, May 27-June 3 2018, Gothenburg, Sweden.
 • Ν. Λαµπρόπουλος, Α. Διαµαντοπούλου, Μ. Ανυφαντάκη, Ε. Κασιµάτη, (2005), Implications of RFID technology on collaborative processes in the supply chain, παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο SCMIS 2005 (Supply Chain Management and Information Systems), 6-8 Ιουλίου 2005, Θεσσαλονίκη.
 • Α. Αναγνωστόπουλος, Χ. Δεπάστα, Σ. Μιχαλάκος (2005), Using Web-Services to Support Collaboration Practices Along the Supply Chain, δεκτή στο 2005 International Conference on Next generation Web Services Practices (NWeSP'05) του οποίου τα proceedings θα εκδοθούν από την IEEE Computer Society.
 • Ν. Λαµπρόπουλος, Α. Αναγνωστόπουλος, Σ. Μιχαλάκος (2005), Enabling the Exploitation of Tacit Knowledge: Open Issues and Opportunities, παρουσίαση στο Διεθνές Συνέδριο ETHICOMP, Σεπτέµβριος 2005, Σουηδία.
 • Gerolymou P, Papadatos M, (2003). "Imagine Once - Advertise Everywhere: A Case Study of Multi Platform Interactive Advertising, Proceedings in the International Conference on Cross - Media Service Delivery, May 30-31, Santorini, Greece
 • Poulos M., Korfiatis N., Chrisikopoulos V., Papavlassopoulos, S. (2004), A Non-Linear Method for Constructing the Reuters-21578 Subsets Taxonomy. Journal of Digital Information, 6(1). Oxford University Publishing (To appear)
 • Lytras M.D., Pouloudi A., Korfiatis N. (2003), An ontological oriented approach on e-learning. Integrating semantics for adaptive e-learning systems, In C. et al. Ciborra, editor, New Paradigms in Organizations, Markets and Society. Proceedings of the 11th European Conference on Information Systems (ECIS 2003)
 • Korfiatis N., Poulos M., Papavlassopoulos S. (2004), Schematizing a global spam indicative probability. In N., Mastorakis, editor, Proceedings of the 6th WSEAS on Applied Mathematics, Special Workshop on Computing
 • Chatziantoniou D., Anagnostopoulos A. (2004), Hierarchical Stream Aggregates: Querying Nested Stream Sessions, Proceedings of the 16th International Conference on Statistical and Scientific Database Management Systems (SSDBM), IEEE Press
 • Dikos G., Papadatos M., Papakonstantinou V. (2004), Busdyn@: A Systems Dynamics Approach to Tanker Freight Modelling, Proceedings of the International Association of Maritime Economists (IAME), Annual Conference, Izmir

Άρθρα Φοιτητών σε Ελληνικά Περιοδικά

Άρθρο του φοιτητή Φλόρεντς Τσελάι στην Καθημερινή (Σεπτέμβριος 2018)

Άρθρο του φοιτητή Αλέξανδρου Λάττα στο Protagon (Δεκέμβριος 2015)