Κατατακτήριες Εξετάσεις 2013-2014

Πρόγραμμα, ύλη και συγγράμματα κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

Last updated: 31/01/2014

Πρόγραμμα κατατακτηρίων εξετάσεων πτυχιούχων ακαδημ. έτους 2013-2014

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και κατόχους πτυχίων ανωτέρων σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου παιδείας και άλλων Υπουργείων, οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση για κατάταξη στο Τμήμα, ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΑΙΘΟΥΣΑ
Μαθηματικά - Στατιστική 19/2/2014 6-8 μμ. Α44
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων 20/2/2014 7:15-9:15 μμ. Α44
Πληροφορική 21/2/2014 7:15-9:15 μμ. Α44

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να προσκομίσουν, τις ανωτέρω ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων, την αστυνομική τους ταυτότητα.

Αθήνα, 15/1/2014

Από τη Γραμματεία


Την ύλη και τα συγγράμματα των κατατακτηρίων εξετάσεων μπορείτε να τα δείτε εδώ.