Πίνακας Φοιτητικής Κινητικότητας ΔΕΤ 2019-2020

Στον πίνακα που ακολουθεί  υπάρχουν οι θέσεις ανά Πανεπιστήμιο του εξωτερικού για το πρόγραμμα Erasmus+ 2019-2020, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης ξένων γλωσσών.

Πίνακας Φοιτητικής Κινητικότητας ΔΕΤ 2019-2020