Προκηρύξεις χορήγησης υποτροφιών και βραβείων

Εκ μέρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ ΑΕ παρατίθενται τα ακόλουθα:

Η υποβολή των δικαιολογητικών ξεκίνησε στις 05/09/2019 και ολοκληρώνεται στις 05/10/2019 και ώρα 15:00 με κατάθεση στο Πρωτόκολλο του ΟΠΑ.