Το ΟΠΑ στο IEEE Center for Secure Design

Το ΟΠΑ είναι ανάμεσα στα μέλη IEEE Center for Secure Design που εξέδωσαν μελέτη προερχόμενη από εσωτερικές επισκοπήσεις και δεδομένα σχετικά με συχνά ελαττώματα ασφάλειας που υπάρχουν στο λογισμικό.

Last updated: 01/09/2014

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι ανάμεσα στα μέλη IEEE Center for Secure Design που εξέδωσαν μελέτη προερχόμενη από εσωτερικές επισκοπήσεις και δεδομένα σχετικά με συχνά ελαττώματα ασφάλειας που υπάρχουν στο λογισμικό. Πολλά από τα ελαττώματα που αναφέρονται στη μελέτη, αν και είναι γνωστά επί δεκαετίες, συνεχίζουν να εμφανίζονται.

Η σχετική μελέτη με τίτλο "Avoiding the Top 10 Security Flaws" είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα http://cybersecurity.ieee.org/center-for-secure-design/avoiding-the-top-10-security-flaws.html