3ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ, διοργανώνει τον τρίτο στη σειρά Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α.

Last updated: 21/02/2013

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που λειτουργούν στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθηση», διοργανώνει τον 3ο στη σειρά Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α.

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές και απόφοιτοι μέχρι 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων.

Αναζητούμε επιχειρηματικές ιδέες που εμπίπτουν στις εξής τρεις κατηγορίες: (α) Γενική Κατεύθυνση, (β) Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, (γ) Πράσινη και Κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 2 στάδια:

  • Κατά το πρώτο στάδιο η ομάδα καλείται να υποβάλει την επιχειρηματική της ιδέα συμπληρώνοντας ένα συνοπτικό έντυπο με ερωτήσεις που θα βρεί στον ιστότοπο της ΜοΚΕ (www.mke.aueb.gr) και υποβάλλοντας το ηλεκτρονικά μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ (www.dasta-is.aueb.gr/).

Προθεσμία υποβολής της επιχειρηματικής ιδέας είναι η Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2013.

  • Στο δεύτερο στάδιο οι ομάδες που θα προκριθούν θα συντάξουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο με την υποστήριξη της ΜοΚΕ ΟΠΑ και τη συμβουλευτική καθοδήγηση αρμόδιου μέντορα. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα αξιολογηθούν από έμπειρη επιτροπή, η οποία θα επιλέξει προς βράβευση τα καλύτερα.

Περισσότερες πληροφορίες για το Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας www.mke.aueb.gr

Αφίσα Διαγωνισμού