Αλλαγές στο Πρόγραμμα Σπουδών 2020-2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2020-2021

  1. Το μάθημα «Επιχειρηματικότητα» (7ο Εξάμηνο) θα διδάσκεται σε δύο τμήματα Α-Λ και Μ-Ω
  2. Το μάθημα "Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων" (6ο Εξάμηνο) γίνεται υποχρεωτικό της κατεύθυνσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ».
  3. Καταργείται το μάθημα "Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης" (7ο Εξάμηνο) ως υποχρεωτικό μάθημα της κατεύθυνσης «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ».
  4. Τα μαθήματα  «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων" και "Ηλεκτρονική Μάθηση και Διαχείριση Γνώσης" αποτελούν μαθήματα επιλογής κατεύθυνσης για τις κατευθύνσεις που δεν το έχουν υποχρεωτικό μάθημα.
  5. Εισάγεται νέο μάθημα επιλογής κατεύθυνσης με τίτλο "Θέματα Ηθικής και Υπευθυνότητας" ως μάθημα επιλογής (6ο Εξάμηνο) για όλες τις κατευθύνσεις.

Από τη Γραμματεία