Ανακοίνωση και Σεμινάριο Πρακτικής 'Ασκησης

Δείτε την ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2020- 2021, καθώς και τα σειμνάρια προετοιμασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 14/09/2020 έως 24/09/2020