Ανακοίνωση και Σεμινάριο Πρακτικής 'Ασκησης

Δείτε την ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2020- 2021, καθώς και τα σεμινάρια προετοιμασίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών: Από 22/01/2021 έως 01/02/2021