Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2022-2023

Αποτελέσματα κατατακτηρίων εξετάσεων

ακαδ.έτους 2022-2023

 του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύμφωνα με απόφαση της 6ης/25-1-2023 Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών κατατάσσονται στο Τμήμα για το ακαδ. έτος 2022-2023, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, οι κάτωθι:

Α/Α

ΑΡΧΙΚΑ ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ

1

Β.Γ.Α.

9510/11-11-22

2

Π.Ν.Λ.

9333/09-11-22

3

Σ.Γ.Π.

9509/11-11-22

4

Σ.Χ.Π.

9569/11-11-22

Εδώ μπορείτε να δείτε και τον πίνακα των βαθμολογιών. 

Καλούνται οι ανωτέρω επιτυχόντες να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής, να το υπογράψουν ψηφιακά μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/psephiake-bebaiose-eggraphou) και να το στείλουν στο e-mail dmst@aueb.gr.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος