Βράβευση Επίτιμης Διδάκτορος Καθηγήτριας Χρυσάνθης Αυγέρου

Το σημαντικό βραβείο "LEO (Lyons Electronic Office)", απονεμήθηκε στην Επίτιμη Διδάκτορα του Τμήματος, Καθηγήτρια Χρυσάνθη Αυγέρου, στις 11 Δεκεμβρίου 2023, σε ειδική τελετή, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Association of Information Systems ICIS 2023", το οποίο έλαβε χώρα στο Hyderabad της Ινδίας.

Η κυρία Χρυσάνθη Αυγέρου είναι Καθηγήτρια του London School of Economics and Political Science (LSΕ).

Το βραβείο LEO, θεσπίστηκε το 1999 από το AIS Council και την Εκτελεστική Επιτροπή της Διεθνούς Διάσκεψης για τα Πληροφοριακά Συστήματα (ICIS). Με το βραβείο LEO αναγνωρίζονται επιστήμονες με εξαιρετικά επιτεύγματα και παγκόσμιο αποτύπωμα, στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων.