Διάκριση Διδάκτορα του Τμήματος

Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Νέας Ιδέας, στην Κατηγορία «Δημόσια, Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση και Δικαιοσύνη» απονεμήθηκε στην πρόταση «Εφαρμογή Λήψης Δικαστικών Αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών» του Φορέα Πρωτοδικείο Αθηνών, Υπουργείο Δικαιοσύνης, η οποία σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξ' ολοκλήρου από το Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Ηλία Λυμπερόπουλο, στο πλαίσιο των «Βραβείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Στο διαγωνισμό, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποβλήθηκαν φέτος 92 προτάσεις από φορείς του δημόσιου τομέα ή δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς και ο στόχος ήταν η ανάδειξη αποτελεσματικών, καινοτόμων και πρωτοπόρων διαδικασιών ψηφιοποίησης και απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και δράσεων, οι οποίες βασίζονται στις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Η Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών υποστηρίζει την καταχώρηση και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση αιτημάτων Δικηγόρων της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, για χορήγηση θεωρημένων (ψηφιακά υπογεγραμμένων) αντιγράφων αποφάσεων, προτάσεων, πρακτικών Πολιτικής Δικαιοσύνης. Ο πυρήνας της Εφαρμογής Δικαστικών Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών βασίζεται σε μεθόδους και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης για Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (Natural Language Processing – Text Processing) καθώς και αναγνώρισης Ονοματισμένων Οντοτήτων (Named Entity Recognition) μέσα στο έγγραφο της απόφασης.

Η Εφαρμογή Δικαστικών Αποφάσεων του Πρωτοδικείου Αθηνών ήδη λειτουργεί και εξυπηρετεί χιλιάδες δικηγόρους από όλη την Ελλάδα.

Ο κύριος Ηλίας Λυμπερόπουλος ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος, με επιβλέποντα τον Καθηγητή Γιώργο Ιωάννου, το έτος 2015.  Παρουσίασε και υποστήριξε τη διατριβή του «Μοντελοποίηση της online κοινωνικής μετάδοσης μέσω της θεωρίας των πολύπλοκων προσαρμοστικών συστημάτων και μοντέλων νευρωνικών δικτύων βασισμένων στη δυναμική του εγκεφάλου». Ο κύριος Ηλίας Λυμπερόπουλος είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι, επίσης, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό (ΜΒΑ International) του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.