Διαγωνισμός Προγραμματισμού IEEEXtreme

Ο 24ωρος διαγωνισμός IEEEXtreme είναι μια παγκόσμια πρόκληση στην οποία ομάδες από φοιτητές Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων από όλο τον κόσμο ανταγωνίζονται για 24 ώρες μεταξύ τους για να λύσουν μια σειρά από προβλήματα προγραμματισμού. Η κάθε ομάδα αποτελείται από τρεις (3) φοιτητές μέλη του IEEE (με την υποστήριξη ενός ΙΕΕΕ Student Branch).

Ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού: 23 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://ieeextreme.org/.