Δωρεάν υπηρεσία "Informatics CV Repository"

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, ως ακαδημαϊκό μέλος της Informatics Europe, προσφέρει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του την υπηρεσία Informatics CV Repository.

Πρόκειται για μια υπηρεσία που στοχεύει στη σύνδεση επαγγελματιών στην αρχή της σταδιοδρομίας τους και εργοδοτών, τόσο στη βιομηχανία όσο και τον ακαδημαϊκό χώρο, στην Πληροφορική και σε συναφείς κλάδους.

Από την υπηρεσία αυτή μπορούν να ωφεληθούν κυρίως προπτυχιακοί φοιτητές του τελευταίου έτους σπουδών, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τα προφίλ εργασίας τους και να ανεβάσουν τα βιογραφικά τους στο αποθετήριο βιογραφικών, δωρεάν. Τα προφίλ μπορούν να τροποποιηθούν, να απενεργοποιηθούν ή να διαγραφούν από τους ίδιους ανά πάσα στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες για την εγγραφή στην υπηρεσία και τις δυνατότητες που αυτή προσφέρει μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.informatics-europe.org/services/cv-repository.html