Εκλογή Καθηγητή Γεωργίου Λεκάκου

Στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρηματική Αξιοποίηση Ψηφιακού Περιεχομένου» εκλέχθηκε ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), Γιώργος Λεκάκος. Είναι Πρόεδρος του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΟΠΑ (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία, καθώς και επιστημονικός υπεύθυνος της ερευνητικής ομάδας Intelligent Media Lab (IML) του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του ΟΠΑ, ενώ μέχρι το 2020 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Χρηματοοικονομικών Τεχνολογιών (FinTech lab) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος ή/και βασικός ερευνητής σε περισσότερα από 25 ερευνητικά και συμβουλευτικά έργα χρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκούς (ΕΕ), εθνικούς ή ιδιωτικούς πόρους. Έχει εκπονήσει μελέτες και ερευνητικά έργα για διάφορους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς καθώς και κλαδικούς φορείς όπως οι ΣΕΒ, Cosmote, Δήμος Αθηναίων, Βουλή των Ελλήνων, ΓΓΠΣ, Εθνική τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς κ.ά.. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 65 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας (π.χ. British Journal of Management, Journal of Business Research, Information and Management, European Journal of Operational Research, User Modeling and User Adapted Interaction κ.λπ.) και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε περισσότερες από 10 επιτροπές συνεδρίων, είναι μέλος σε δύο συντακτικές επιτροπές διεθνών περιοδικών, ενώ έχει διατελέσει πρόεδρος οργανωτικής επιτροπής δύο διεθνών συνεδρίων.