Ερωτηματολόγιο για τους Πρωτοετείς

Ερωτηματολόγιο για τους Πρωτοετείς Φοιτητές και Φοιτήτριες Τμήματος ΔΕΤ

Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ), του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης των μαθητών και μαθητριών Λυκείου, κι εκπαίδευσης των φοιτητών και φοιτητριών του, προσκαλεί τους πρωτοετείς φοιτητές και τις φοιτήτριες του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 να συμμετάσχουν σε στατιστική έρευνα, συμπληρώνοντας σχετικό ερωτηματολόγιο.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022, στο σύνδεσμο https://forms.gle/sYXvNZnUVYQnr5dW6 .

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική!

Τα στοιχεία που ζητούνται προς συμπλήρωση συλλέγονται ανώνυμα ώστε να μην είναι δυνατή η ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετέχουν στην έρευνα. Επιπρόσθετα, τα στοιχεία που συλλέγονται έχουν επιλεγεί κατάλληλα ώστε τα πρόσωπα που συμμετέχουν να μην καθίστανται ταυτοποιήσιμα ακόμη και διαμέσω άλλης μορφής επεξεργασίας αυτών.

Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν, θα αφορούν αποκλειστικά τους προαναφερθέντες σκοπούς. Τα δεδομένα θα διαφυλαχθούν με κάθε ευσυνειδησία και θα χρησιμοποιηθούν με απόλυτη εχεμύθεια, κυρίως ως στατιστικής φύσεως συγκεντρωτικά στοιχεία.