Μαθήματα Επιλογής από άλλα Τμήματα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023-2024

ΚΩΔΙΚΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑ
7104 Λογιστική Κόστους Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
7124 Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
7108 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Αποτίμηση Επιχειρήσεων Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
7112 Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
2321 Διάρθρωση και Προβλήματα της Ελληνικής Οικονομίας Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
2834 High-Tech & Βιομηχανικό Μάρκετινγκ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
5625 Διοίκηση Πωλήσεων Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
5667 Σχεδιασμός και Ανάλυση Προωθητικών Ενεργειών Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
5623 Συμπεριφορά Καταναλωτή Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
5688 Ποσοτικά Μοντέλα Μάρκετινγκ Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
5728 Διαπραγματεύσεις Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
5722 Εισαγωγή στην Επικοινωνία Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
3463 Λειτουργικά Συστήματα Τμήμα Πληροφορικής
1601 Αξιολόγηση Επενδύσεων Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης