Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5180992 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και κωδ. ΕΛΚΕ 113540 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/νες φοιτητές/τριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2023 – 2024, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. ΟΠΑ www.dasta-is.aueb.gr.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Από Παρασκευή 20/10/2023 έως και Δευτέρα 30/10/2023 στις 13:00

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση για την περίοδο αιτήσεων πρακτικής άσκησης χειμερινού εξαμήνου Ακαδημαϊκού Έτους 2023- 2024, καθώς και το σεμινάριο προετοιμασίας.