18ο ΦΣΔΕΤ - Call for papers

18o Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ
Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οιριζικές αλλαγές πουεπιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη κοινωνία και τις επιχειρήσεις

Στόχος συνεδρίου

Αποστολή του ΦΣΔΕΤ είναι να αναδείξει τοαποτύπωμα της διείσδυσης των ψηφιακώντεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία,αλλά και τις επαναστάσεις που αυτή έχει προκαλέσεισε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της επιστήμης, τηςυγείας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της ναυτιλίας,ακόμα και της ηθικής. Παράλληλα, θα αναπτυχθούνευρύτερα σύγχρονα θέματα που άπτονται του πεδίουτης Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επίσης,όπως κάθε χρόνο, βασικός σκοπός του συνεδρίουείναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονικήσυνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων,νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και ναδώσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων γύρω απότα πιο σύγχρονα θέματα διοίκησης και τεχνολογίαςπου απασχολούν την ακαδημαϊκή αλλά και τηνεπιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα καιπαγκοσμίως.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής περίληψης 500λέξεων (ή πλήρους άρθρου 3000-5000λέξεων, εφόσον είναι έτοιμο): 13/03/2022
  • Γνωστοποίηση  απόφασης αποδοχήςεργασίας: 08/04/2022
  • Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένηςεργασίας (Πλήρης άρθρο) 3000-5000λέξεων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 24/04/2022
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου και ανακοίνωσηδημοφιλέστερης εργασίας: 05/2022

Η υποβολή των εργασιών γίνεται στον υπερσύνδεσμο: https://easychair.org/conferences/?conf=18fsdet

Δείτε αναλυτικά τα ενδεικτικά θέματα εργασιών και άλλες πληροφορίες στο Call for Papers.