18ο ΦΣΔΕΤ - Call for papers

18ο Φοιτητικό Συνέδριο ΔΕΤ

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός: Οι ριζικές αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη κοινωνία και τις επιχειρήσεις»

Στόχος συνεδρίου

Αποστολή του ΦΣΔΕΤ είναι να αναδείξει το αποτύπωμα της διείσδυσης των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία, αλλά και τις επαναστάσεις που αυτή έχει προκαλέσει σε παγκόσμιο επίπεδο στους τομείς της επιστήμης, της υγείας, της διοίκησης, της εκπαίδευσης, της ναυτιλίας, ακόμα και της ηθικής. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν ευρύτερα σύγχρονα θέματα που άπτονται του πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Επίσης, όπως κάθε χρόνο, βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι να αποτελέσει μια πανελλήνια επιστημονική συνάντηση νέων μελών ΔΕΠ, υποψήφιων διδακτόρων, νέων ερευνητών αλλά και προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών και να  δώσει το έναυσμα για ανταλλαγή απόψεων γύρω από τα πιο σύγχρονα θέματα διοίκησης και τεχνολογίας, που απασχολούν την ακαδημαϊκή αλλά και την επιχειρηματική κοινότητα στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Σημαντικές ημερομηνίες

  • Προθεσμία υποβολής περίληψης 500 λέξεων (ή πλήρους άρθρου 3000-5000 λέξεων, εφόσον είναι έτοιμο): 27/03/2022
  • Γνωστοποίηση απόφασης αποδοχής εργασίας: 15/04/2022
  • Προθεσμία υποβολής ολοκληρωμένης εργασίας (Πλήρες άρθρο) 3000-5000 λέξεων για τα πρακτικά του συνεδρίου: 01/05/2022
  • Διεξαγωγή Συνεδρίου και ανακοίνωση δημοφιλέστερης εργασίας: 19/05/2022

Η υποβολή των εργασιών γίνεται στον υπερσύνδεσμο:

https://easychair.org/conferences/?conf=18fsdet

Δείτε αναλυτικά τα ενδεικτικά θέματα εργασιών και άλλες σημαντικές λεπτομέρειες στο Call for Papers, ενώ για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου!