Διπλωματική Εργασία (8 ΠΜ)

Κωδικός: 
6907
Εξάμηνο: 
7ο
8o
Μαθήματα Επιλογής

Μπορεί να γίνεται μόνο στο Δ’ έτος (ή αργότερα). Για να την πάρει κάποιος φοιτητής θα πρέπει να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα και να έχει μέσο όρο βαθμολογίας 7 (τουλάχιστον) σε αυτά. Η εργασία διαρκεί ένα εξάμηνο. Ορίζεται επιβλέπων καθηγητής, και άλλα δυο μέλη ΔΕΠ ως εξεταστές. Η εργασία παρουσιάζεται σε συγκεκριμένη μέρα και ώρα που καθορίζεται για όλες τις εργασίες μέσα στην (ή λίγο πριν από την) αντίστοιχη εξεταστική. Στη διπλωματική εργασία αντιστοιχούν 8 ΠΜ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Το περίγραμμα του μαθήματος βρίσκεται εδώ.