Προγράμματα Σπουδών Πλήρους Φοίτησης

Στόχος του μεταπτυχιακού προγράμματος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στη Στατιστική στοχεύει να δώσει 

- μία ολοκληρωμένη κατάρτιση και εκπαίδευση στον χώρο της στατιστικής επιστήμης (θεωρητικής και εφαρμοσμένης).

- τα απαιτούμενα εργαλεία και γνώσεις για να εργαστούν οι απόφοιτοι σαν επαγγελματίες στατιστικοί ή για να συνεχίσουν για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Για την εκπλήρωση των παραπάνω στόχων προσφέρονται μαθήματα που καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης στατιστικής θεωρίας και μεθοδολογίας, των εφαρμογών της, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες υπολογιστικές τεχνικές. Παράλληλα εκτιμώντας το γεγονός ότι η στατιστική πολλές φορές στοχεύει σε εφαρμογές σε άλλους επιστημονικούς τομείς προσφέρονται εξειδικευμένα μαθήματα στατιστικής μεθοδολογίας με εφαρμογές: 
στις κοινωνικές επιστήμες, στα χρηματοοικονομικά, στην Ιατρική, στο περιβάλλον και την βιομηχανία. 

Οι διδάσκοντες είναι μέλη ΔΕΠ του Τμήματος η και διακεκριμένοι επισκέπτες από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Απευθύνεται

  • Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Στατιστικής, Μαθηματικών Θετικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, οικονομικών σχολών και συναφών αντικείμενων. 

    Οι απόφοιτοι απορροφώνται στη αγορά εργασίας σε εταιρείες στατιστικών ερευνών και δημοσκοπήσεων, ερευνητικά ινστιτούτα, εταιρείες συμβούλων, τράπεζες και δημόσιο τομέα.

Κόστος και διάρκεια προγράμματος

Η διάρκεια των σπουδών είναι 2 εξάμηνα και 1 εξάμηνο η εκπόνηση υποχρεωτικής μεταπτυχιακής διατριβής.

Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 3.000 ευρώ. Υπάρχει η δυνατότητα υποτροφιών βάσει της ακαδημαϊκής επίδοσης.

Αιτήσεις - Εγγραφές

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και σε ηλεκτρονική μορφή από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (τηλ. 210-8203681, τηλ/fax:210-8203692, e-mail:masterst@aueb.gr ).

Μετά την επιλογή οι νεοεισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να προσέλθουν στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών εντός του χρονικού διαστήματος που θα ανακοινωθεί από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αμέσως μετά την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων, για εγγραφή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην σελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος εδώ.