Τεχνολογίες Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων

Η συγκέντρωση μεγάλων όγκων δεδομένων έχει φέρει δραματικές αλλαγές τόσο στην καθημερινότητα όσο και στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές ανάλυσης, επιχειρηματικής ευφυΐας, και τεχνητής νοημοσύνης, μπορούμε να προβλέψουμε συμπεριφορές,  να διακρίνουμε τάσεις, να χαράξουμε στρατηγική, και να μελετήσουμε συστήματα, με πρωτοφανή ακρίβεια. Ταυτόχρονα, η Τεχνολογία Λογισμικού μας δίνει τα εργαλεία με τα οποία μπορούμε να εργαστούμε αποτελεσματικά για να κάνουμε τέτοιες αναλύσεις. Επίσης, μας δίνει τις δεξιότητες με τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες, όχι μόνο για ανάλυση δεδομένων, αλλά για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και πρωτοβουλιών.

Η κατεύθυνση αυτή δίνει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση αφ’ ενός να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν προγράμματα και ψηφιακές υπηρεσίες, αφ’ ετέρου να συγκεντρώσουν, επεξεργαστούν, και αναλύσουν μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Τα μαθήματα της κατεύθυνσης κινούνται συνεπώς σε δύο άξονες:

  • Τεχνολογίες και εργαλεία προγραμματισμού, μέθοδοι ανάπτυξης κώδικα, προχωρημένες τεχνικές υλοποίησης.
  • Τεχνικές επεξεργασίας και οργάνωσης δεδομένων, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρηματική αναλυτική (business analytics) και επιστήμη των δεδομένων (data science).

Οι απόφοιτοι του τμήματος που θα επιλέξουν την κατεύθυνση των Τεχνολογιών Λογισμικού και Ανάλυσης Δεδομένων έχουν λαμπρές προοπτικές εξέλιξεις:

  • Στον ακαδημαϊκό χώρο, μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο είτε σε προγράμματα πληροφορικής, είτε σε προγράμματα αναλυτικής, επιστήμης των δεδομένων, και τεχνητής νοημοσύνης.
  • Στον επαγγελματικό χώρο, η αγορά εργασίας τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και της ανάλυσης δεδομένων είναι εύρωστη και η ζήτηση για απόφοιτους με εξειδικευμένες γνώσεις ήταν και παραμένει πολύ ισχυρή.

Τέλος, η κατεύθυνση παρέχει ένα επιπλέον εφόδιο: οι φοιτητές θα έχουν μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόηση των τεχνολογιών που σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη επηρεάσει και θα συνεχίζουν να αλλάζουν τη ζωή μας τις ερχόμενες δεκαετίες. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης αυτοματοποίησης εργασιών που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ότι ήταν πέραν των δυνατοτήτων του υπολογιστή, τέτοιες γνώσεις είναι η καλύτερη εγγύηση που μπορούμε να έχουμε για το μέλλον, τόσο ως εργαζόμενοι, όσο και ως πολίτες.

Μαθήματα Κατεύθυνσης