Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Παρασκευή, Ιούνιος 15, 2018 - 10:00

Παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Στατιστικής ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ στην αίθουσα Α44.

Τίτλος εργασίας: «Θεωρία και εφαρμογές της βέλτιστης στάσης για διαδικασίες Markov και διαδικασίες Ιto (Theory and applications of optimal stopping for Markov processes and Ito processes)»

Επιβλέπων Καθηγητής: κ. Α.Γιαννακόπουλος, Καθηγητής, Τμήματος Στατιστικής