Αιτήσεις στο Παιδαγωγικό Πρόγραμμα 2018-2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 7ΟΥ ΚΑΙ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές τουλάχιστον 7ου και 8ου εξαμήνου των Τμημάτων του ΟΠΑ που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ στη Γραμματεία του Τμήματός τους αποκλειστικά από 1 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 17 Σεπτεμβρίου 2018. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου της 18ης Απριλίου 2013.

Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 ορίζεται σε συνολικά 64 φοιτητές/τριες.

Κατόπιν της παραπάνω προθεσμίας οι φοιτητές δεν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής για το μάθημα Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η αίτηση χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.Αναλυτική βαθμολογία και

2.Δυο φωτογραφίες αστυνομικής ταυτότητας με αναγραφή στην πίσω πλευρά: του ονόματος, επωνύμου, Τμήματος και αριθμού μητρώου.

Το Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας με την ΥΑ 39460/Γ2/21-3-2013, ΦΕΚ Β’ 689/26-3-13, εστιάζεται στις Επιστήμες της Αγωγής και τη Διδακτική Πράξη και οδηγεί στη λήψη αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Παιδείας Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας το οποίο επιτρέπει στον κάτοχο να εργαστεί ως εκπαιδευτικός στην ιδιωτική και δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί με καινοτομίες βάση της φιλοσοφίας και των καλών πρακτικών των προγραμμάτων εκπαίδευσης υποψήφιων εκπαιδευτικών του Harvard School of Education, Teacher Education Program και του Stanford School of Education, Teacher Education Program. Είναι ετήσιας διάρκειας (2 εξάμηνα) και αποτελείται από τις ακόλουθες δυο ενότητες:

α. Παιδαγωγική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από συνολικά οκτώ (8) μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής, 2ωρης εβδομαδιαίας διδασκαλίας σε συνδυασμό με εργασίες και έρευνες που διεξάγονται στα δημόσια σχολεία. Τα μαθήματα αυτά μπορούν να τα παρακολουθήσουν φοιτητές/τριες από όλα τα έτη.

β. Διδακτική επάρκεια. Απαρτίζεται, για τα δυο εξάμηνα, από τα μαθήματα "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) Ι (χειμερινό εξάμηνο) και "Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία" (ΠΑΔ) ΙΙ (εαρινό εξάμηνο). Τα μαθήματα αυτά αναλύονται σε ένα πλέγμα θεωρητικών, πρακτικών και βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας από εικονικά σε πραγματικά σχολικά περιβάλλοντα.

Η Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ι και ΙΙ απευθύνεται μόνο σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες (7ου, 8ου εξαμήνου) των τμημάτων του ΟΠΑ και οι φοιτητές/τριες επιλέγονται μόνο με την παρούσα. Η φοίτηση στο μάθημα «Πρακτική Άσκηση στη διδασκαλία Ι και ΙΙ» είναι υποχρεωτική αλλά και στα υπόλοιπα μαθήματα του Προγράμματος η παρακολούθηση είναι απαραίτητη και αξιολογείται για να μπορεί ο υποψήφιος εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει το απαραίτητο υπόβαθρο γνώσεων και ικανοτήτων.

Βασικό κριτήριο και παράγοντας επιτυχίας τόσο του Προγράμματος αλλά και κάθε μελλοντικού εκπαιδευτικού είναι η αγάπη για την παιδεία και τους νέους ανθρώπους. Οι αρετές αυτές καθώς και άλλες ανθρωποκεντρικές αξίες επιδιώκεται να καλλιεργηθούν με καινοτόμες βιωματικές μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και στο πληροφοριακό έντυπο.