Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Erasmus+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για Σπουδές κατά το ακαδ. έτος 2024-2025, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τρία Πανεπιστήμια της επιλογής τους και να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.dept.aueb.gr/en/dmst/programme-erasmus-student-application-form-dmst

από 19/02/2024 έως και 29/02/2024.

Επιπλέον, οι φοιτητές πρέπει να καταθέσουν στη γραμματεία με email (Κέλλυ Βουρλούμη kvourloumi@aueb.gr) από 19/02/2024 έως και 29/02/2024 σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Έντυπο αίτησης υπογεγραμμένο
  • Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • Απλό/ά φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας και
  • Έντυπο pre learning agreement (excel file) με τη λίστα των προτεινόμενων μαθημάτων των ξένων Πανεπιστημίων με credits και προτεινόμενες αντιστοιχίσεις τους με μαθήματα του εδώ Προγράμματος Σπουδών εγκεκριμένο από τους ακαδημαϊκούς συντονιστές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!  

Πριν την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να συναντηθούν με τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος και να λάβουν την έγκριση τους για το pre learning agreement. Πριν την συνάντηση θα πρέπει να έχουν κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία:

  1. Να έχουν επιλέξει τρία ξένα Πανεπιστήμια, έχοντας συμβουλευτεί τον πίνακα ροής φοιτητικής κινητικότητας και
  2. να έχουν υποβάλει για έγκριση στους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος το έντυπο pre learning agreement για κάθε Πανεπιστήμιο ξεχωριστά (τρεις επιλογές) που θα επιλέξουν στην αίτησή τους,

Οι φοιτητές του Τμήματος που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Erasmus+ μπορούν να συναντήσουν τους ακαδημαϊκούς συντονιστές του Τμήματος ως εξής:

Φοιτητές με επώνυμο Α - ΚΑΡ

Klas Eric Soderquistsoderq@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α & Lefkados 33, 9ος, Γραφείο 915 (τηλ.: 210 8203 679). Διαθέσιμες ώρες: Τρίτη 20/2/24, 14:00 - 17:00,  Πέμπτη 22/2/24, 15:00-17:00,  Τρίτη 27/2/24, 16:00-19:00,  Τετάρτη 28/2/24, 13:00 – 17:00. Παρέχεται η δυνατότητα για online συνάντηση μέσω Teams, εντός των πάνω ημέρων / ωρών, μετά από συνεννόηση με τον ακαδημαϊκό συντονιστή μέσω e-mail: soderq@aueb.gr.

Φοιτητές με επώνυμο ΚΑΣ – ΠΑΝ

Εμμανουήλ Ζαχαριάδης, ezach@aueb.gr, Ευελπίδων 47Α, 8ος, Γραφείο 811 (τηλ.: 210 8203 467)

Διαθέσιμες ώρες: Τρίτη 10.30-12.00 και Πέμπτη 10.30–12.00, κατόπιν συνεννόησης με email. Παρέχεται η δυνατότητα για online συνάντηση (μέσω Teams) κατόπιν συνεννόησης με τον ακαδημαϊκό συντονιστή.

Φοιτητές με επώνυμο ΠΑΠ – Ω

Δημήτρης Ζήσης, dzisis@aueb.gr, Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών, Ισόγειο (τηλ.: 2108203 554). Διαθέσιμες ώρες: Δευτέρα 19/2, 16:00 - 18:00, Τρίτη 20/2, 15:00 - 17:00, Πέμπτη 22/2 15:30 - 17:00, Δευτέρα 26/2, 16:00 - 18:00 και Τετάρτη 28/2, 11:00 - 13:00 (μόνο online). Παρέχεται η δυνατότητα για online συνάντηση (μέσω Teams) μέσω συνεννόησης με τον ακαδημαϊκό συντονιστή.

Παρακαλείσθε να τηρήσετε τις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα έντυπα μπορείτε να βρείτε:

Αθήνα, 16/02/2024