Συμβουλευτική για Μηχανογραφικά

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει ενημέρωση για το Τμήμα, στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αδάμ Βρεχόπουλο στην ηλεκτρονική διεύθυνση avrehop@aueb.gr. Επίσης, την Τρίτη 7/7/2020 και Τρίτη 14/7/2020, 17:00-19:00, μπορούν να επικοινωνούν και τηλεφωνικά (210 8203804).

Στην ιστοσελίδα του Τμήματος υπάρχει ειδική ενότητα ενημέρωσης για τους μαθητές κι αποφοίτους Λυκείου

Ολοκληρωμένη παρουσίαση του Τμήματος είναι διαθέσιμη στους συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=NFK0mLPIa58

https://www.dept.aueb.gr/sites/default/files/dmst/news-events/DMST_presentation.pdf